VILLA PIE VIDUSJŪRAS

Plašums, intuitīvs plānojums, gaismu un mēbeļu simbioze veido meditatīvu noskaņu.
Industriālo materialu izmantošana salikumā ar ekskluzīviem apdares viediem, rada ne tikai augstu vizualo kvalitāti, bet arī veido patīkamu tektonisku uztveri.
Būtiska pievienotā vērtība, kas veidojas no šādu materiālu izveles ir to ilgmūžiba, jo projektēšanas uzdevuma uzsvars ir likts uz to, lai vide kalpotu cilvēkam, nevis cilveks videi.
Carlson design home pastāvēšanas vēsturē šis ir ļoti nozīmīgs internacionāls projekts, kura izstrādei īpaša vērība akcentēta uz materialu izvēli un to savienojošiem mezgliem. Būtisks plānošanas uzdevuma faktors bija saules gaisma un skats, kas paveras uz jūru. Projektā izmantoti risinājumi, kas ļauj vizuali paplašināt telpu ārpus tās perimetra.

Interjera arhitekts: Ēriks Karlsons

Studija: CARLSON DESIGN HOME
www.carlson.lv
Platība: 800 m²
2020